Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie

Mariusz Posak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli

w Warszawie Mariusz Posak

ul. Żytnia 15/17

01-014 Warszawa

(wejście od ul. Okopowej, piętro I)

tel./fax: (22) 244 26 18

 

Bank PKO BP S.A.

nr konta :

37 1440 1143 0000 0000 1660 8882

W tytule wpłaty należy podać sygnaturę sprawy i nazwę płatnika.

warszawa.posak@komornik.pl

Godziny pracy i przyjęć interesantów:

Pon.-Pt.: 8.00-16.00

Dyżur komornika w kancelarii:

Środa: 11.00-14.00, 15.00-17.00

Linki

www.twojealimenty.pl – Portal poświęcony problematyce alimentów i egzekucji alimentacyjnych
www.komornik.pl – Krajowa Rada Komornicza
www.warszawa.so.gov.pl/sad-rejonowy-dla-warszawy-woli.html – Sąd Rejonowy Warszawa-wola w Warszawie
www.izba.warszawska.komornik.pl – Izba Komornicza w Warszawie
www.ekw.ms.gov.pl – Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych
www.firma.gov.pl – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu – Wyszukiwarka Krajowego Rejestru Sądowego
www.stat.gov.pl/regon/ – Główny Urząd Statystyczny

Kancelaria dysponuje:

 • systemem automatycznego skanowania i dopasowywania dokumentów SkanDok SQL,
 • programem Asystent SkandokSQL (system zarządzający skanowanymi dokumentami),
 • systemem Asystent SQL
  (program przetwarzania danych zawartych w Komorniku SQL wg. zadanych kryteriów statystycznych),
 • programem KIRport (procedura zarządzania odpowiedziami z OGNIVO),
 • programem ZUSanalizator (procedura zarządzająca odpowiedziami z ZUS),
 • programem ZUSpaczki (procedura zarządzająca odbiorem odpowiedzi z portalu ZUS),
 • program ZUSrachunki (procedura zarządzająca rachunkami z ZUS),
 • program EPUveryfikator (procedura sprawdzająca poprawność danych pobranych z EPU),
 • programem Siesta (system autonomicznego podejmowania czynności w sprawie),
 • dostępem do komornik-online.eu (umożliwia zdalny wgląd w akta sprawy),
 • elektronicznym dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK),
 • elektronicznym dostępem do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO,
 • elektronicznymi zapytaniami przez ZUS PUE.