Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Kancelaria Komornicza nr XVI

Mariusz Posak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli

w Warszawie Mariusz Posak

ul. Żytnia 15/17

01-014 Warszawa

(wejście od ul. Okopowej, piętro I)

tel./fax: (22) 244 26 18

 

Bank PKO BP S.A.

nr konta :

37 1440 1143 0000 0000 1660 8882

W tytule wpłaty należy podać sygnaturę sprawy i nazwę płatnika.

warszawa.posak@komornik.pl

Godziny pracy i przyjęć interesantów:

Pon.-Pt.: 8.00-16.00

Dyżur komornika w kancelarii:

Środa: 11.00-14.00, 15.00-17.00

Właściwość Terytorialna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Warszawa-Wola w Warszawie Mariusz Posak jest właściwy do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikom, których miejsce zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej/siedziby znajduje się na obszarze właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego Warszawa-Wola w Warszawie.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Warszawa-Wola Mariusz Posak prowadzi postępowania egzekucyjne nie tylko w granicach swojej właściwości ale również na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie, na zasadzie wyboru komornika przez wierzyciela.

Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie o następującej treści:
“Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 10 ust.1 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych”

Jednocześnie informuje, iż do egzekucji z nieruchomości wyłączenie właściwi pozostają komornicy działający przy Sądzie Rejonowym Warszawa-Wola.

 

Kancelaria dysponuje:

 • systemem automatycznego skanowania i dopasowywania dokumentów SkanDok SQL,
 • programem Asystent SkandokSQL (system zarządzający skanowanymi dokumentami),
 • systemem Asystent SQL
  (program przetwarzania danych zawartych w Komorniku SQL wg. zadanych kryteriów statystycznych),
 • programem KIRport (procedura zarządzania odpowiedziami z OGNIVO),
 • programem ZUSanalizator (procedura zarządzająca odpowiedziami z ZUS),
 • programem ZUSpaczki (procedura zarządzająca odbiorem odpowiedzi z portalu ZUS),
 • program ZUSrachunki (procedura zarządzająca rachunkami z ZUS),
 • program EPUveryfikator (procedura sprawdzająca poprawność danych pobranych z EPU),
 • programem Siesta (system autonomicznego podejmowania czynności w sprawie),
 • dostępem do komornik-online.eu (umożliwia zdalny wgląd w akta sprawy),
 • elektronicznym dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK),
 • elektronicznym dostępem do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO,
 • elektronicznymi zapytaniami przez ZUS PUE.